Επεμβάσεις

 
Η σελίδα είναι υπό κατασκευή.
 
Πολυπεκτομή
 
ERCP
 
Push Γαστροστομία
 
STEND πεπτικού σωλήνα
 
HALO
 
ARGON PLASMA
 
ESD